Közigazgatási irányítási rendszer Microsoft Dynamics NAV megoldással

 

Melyik hivatalvezető, tisztségviselő nem szeretné, hogy a hivatali gazdálkodási feladatok, mint pl. költségvetés tervezések, számlázási jóváhagyások, stb. gyorsabban és általa jobban kontroláltan történjen, úgy, hogy kevesebb időt kelljen aláírásokkal és adminisztrálással tölteni?

 

A Microsoft és a CityByte Zrt. fontos célkitűzése, hogy teljes megoldást kínáljon a versenyszférán kívül a közigazgatás és kapcsolódó intézmények számára egyaránt. Számos országban már úttörő termékként jelent meg a Microsoft Dynamics NAV vállalatirányítási rendszerére épített, közigazgatási funkciókkal rendelkező megoldása.

 

A CityByte Zrt. teljes körű megoldást nyújt a hazai önkormányzatoknak a pénzügyi- és gazdálkodási feladatok informatikai eszközökkel történő gyors és hatékony elvégzésére. Rendszerünk segítségével az önkormányzatok az uniós szabályoknak megfelelő legmodernebb technológia segítségével, gyorsan és hibamentesen tudják elvégezni pénzügyi, számviteli, jelentési, statisztikai és egyéb feladataikat. Az önkormányzati rendszer segítségével, a megfelelő jogosultsággal rendelkező tisztségviselők pillanatok alatt, akár Interneten keresztül is elérhetik a hivatal és intézményeinek pénzügyi adatait. Az adott területre specifikus kimutatások bármikor gyorsan össszeállíthatóak és lefuttathatóak, így biztosítva a tisztségviselők naprakész információval történő ellátását. Társaságunk a projektek előkészítése során közreműködik a források megteremtésében is: önkormányzati ügyfeleink részére pályázatfigyelési, pályázatkészítési és lebonyolítási szolgáltatást nyújtunk.

 

A szolgáltatások számának és súlyának növekedésével egyre több közigazgatási intézmény építi szolgáltatásorientált architektúrára informatikai rendszerét.

 

A KÖZÜGY (Közigazgatási Ügyviteli rendszer) név, az ehhez hasonlatos, de nagyvállalati környezetből származó ERP(Enterprise Resource Planning) névből származik. Magyarországon a CityByte Zrt, készítette el a gazdálkodást támogató integrált alkalmazást a Microsoft Dynamics NAV rendszerben.

 

A KÖZÜGY megoldás a közigazgatási eljárások, folyamatok elektronikus kezelését teszi lehetővé hivatali és ügyfél oldalon, garantált minőségű szolgáltatásokat biztosítva a vállalkozások, valamint a lakosság és önkormányzatok számára egyaránt. A KÖZÜGY pénzügyi rendszerre épülő integrált megoldás, és a költségvetési szervek számára hatékony megoldást biztosít.

Az elektronikus közigazgatás bevezetése

Az elektronikus ügyintézés, és költésgvetési szemléletű gazdálkodás teljes körű megvalósításához az CityByte Zrt. a közép- és nagyvállalati szektorban már kipróbált és jól bevált, a magyar és nemzetközi szabványoknak is megfelelő megoldást kínál a közigazgatási szektor résztvevőinek.

A CityByte Zrt. által javasolt és megvalósított közigazgatási irányítási rendszer segítségével a hagyományos hivatali eljárástól eltérően az intézkedések átfutási ideje a töredékére csökkenthető.

Költségvetési gazdálkodás

Az integrált számvitelt, kötelezettségvállalást, pénztárat, számlázást, banki és pénztárnyilvántartást megvalósító, szerződéseket nyilvántartó pénzügyi funkciók, valamint az ehhez kapcsolódó riportok és képviselői információs rendszer hatékonyabbá teszi a közigazgatási intézmények működését, valamint tervezési segítséget nyújt az éves költségvetés kialakításánál.

A KÖZÜGY gyors áttekintést ad az elérhető valamennyi szükséges adatról, könnyen és egyedien testre szabható lekérdezések formájában. A drilldown (azaz lefúrás) segítségével, az aggregált adattól az elemi adatok szintjéig bárki eljuthat, amennyiben rendelkezik a megfelelő jogosultsággal.

Nyomon követhető ügylet és ügyfél

Pontosan ellenőrizhetővé válik az ügyfélkezelés teljes vertikuma, analizálható az adott ügyfél és ügyintéző aktivitása és története. Így a folyamatok standardizálásával, a jogosultságok pontos definiálásával racionalizálhatóvá és hatékonnyá válik a működés.

Mivel a szűrési paraméterek testre szabhatók, a keresés során a találati eredmények nagy mértékben pontosíthatóak.

Átlátható működés

A rendszer bevezetésének egyik előnye – azon túl, hogy az érintett szervek eleget tudnak tenni a KET által előírt kötelezettségüknek, vagyis az átlátható közigazgatás megteremtése érdekében kötelesek közzétenni ügyfélforgalmi adataikat, ügyintézési, eredményességi statisztikáikat –, hogy az intézmény működése és az ügyfélkapcsolatok kezelése lényegesen egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tehető a megoldás kínálta előnyök kihasználásával.

Integráció és bővíthetőség

A KÖZÜGY rendszer teljes mértékben illeszkedik az önkormányzatok általános alapinfrastruktúrájába. Teljes körű integrációval rendelkezik a többi Microsoft termékkel (Office, Outlook, Sharepoint Portal stb.), mely által a felhasználóknak nem kell egy teljesen új környezetet megtanulniuk, hanem az eddig megszokott felületeken érhetik el a rendszer funkcióit.

A megoldás felépítésénél fogva alkalmas arra, hogy kapcsolódjon bármely központilag előírt, vagy egyedileg használt alkalmazáshoz, ezekből adatokat nyerjen, vagy adatot szolgáltasson, legyen az az iratkezelési rendszer, térinformatikai rendszer vagy a digitális közigazgatási pénzügyi rendszer.

Nemzetközi háttér és referenciák

A projekt és a szoftver teljes életútját biztosítja a nemzetközi szakmai háttér és az üzleti életből származó, kiforrott működési mechanizmus. A Microsoft Dynamics NAV rendszer, több Európai Uniós költségvetési és közigazgatási referenciával rendelkezik, az Unió által elfogadott és támogatott rendszerek között szerepel.

Emberi erőforrás

A CityByte a Microsofttal közösen vesz részt az Uniós országokban használt, közigazgatási bevezetési modell (CGF: Connected Goverenment Framework), illetve bevezetési módszertan alkalmazásában, melyek segítségével az KÖZÜGY bevezetése egyszerűbbé válik.

A rendszer működésének pontos technikai hátteréről, illetve a megvalósítás lehetőségeiről további információt nyújtunk egy személyes megbeszélés keretén belül.

Letölthető anyagok:

 

 

 

 

     Informatikai tanácsadás, oktatás, egyedi szoftverfejlesztés, kis- és közepes vállalkozások ERP és CRM rendszereinek bevezetése.

CityByte zRt
1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 80.
Tel: 06-1-478 0910
Fax: 06-1-478 0914
Mobil: 06-20-942-9960
E-mail: kiss.gyorgy@citybyte.hu © 2022 CityByte by TopSide